CZ

The oldest club in Prague. Music. Theater. Café

Program and tickets

theatre

Theatre RePublika – Boss Babiš

Thursday 1.4.2021, 19:30
Detail and tickets
theatre

Theatre RePublika – Boss Babiš

Tuesday 20.4.2021, 19:30
Detail and tickets
theatre

DERNIÉRA: Divadelní soubor Nekroteatro – Čekání na Mickey Rourka

Wednesday 21.4.2021, 20:00
Detail and tickets
theatre

Thatre RePublika – Boss Babiš

Tuesday 11.5.2021, 19:30
Detail and tickets
theatre

Theatre RePublika – Republiko má středisková aneb …

Wednesday 26.5.2021, 19:30
Detail and tickets
theatre

Theatre RePublika – Boss Babiš

Thursday 27.5.2021, 19:30
Detail and tickets
theatre

Theatre RePublika – Boss Babiš

Saturday 5.6.2021, 19:30
Detail and tickets