EN

Nejstarší klub v Praze. Hudba. Divadlo. Kavárna

Zásady ochrany osobních údajů

Přihlášením k odběru našeho Newsletteru souhlasíte s tím, abychom vám pravidelně zasílali emailové informace o programu a novinkách klubu Rock Café.

Rovněž tímto přihlášením k oběru Newsletteru souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, a to, jména, příjemní a emailové adresy, pro účely pravidelného zasílaléní emailových informací o programu a novinkách klubu Rock Café.

Dále vás ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) informujeme, že:

– správcem výše uvedených osobních údajů je naše společnost (NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o., IČ: 40767329, se sídlem: Národní 116/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2820)

– i když naše společnost nemá žádnou zákonnou povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, přesto se pro zachování maximální úrovně ochrany osobních údajů rozhodla z opatrnosti jmenovat pověřencem AK advokáti online s.r.o., se sídlem Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, kontakt: [email protected].

– výše uvedené osobní údaje budou u naší společnosti uloženy do doby, než s tímto vyjádříte nesouhlas nebo do doby, než se odhlásíte od odběru předmětných informačních emailů.

– máte: (i) právo od naší společnosti požadovat přístup k Vašim osobním údajům; (ii) právo jejich opravu nebo výmaz; (iii) právo na omezení zpracování; (iv) právo vznést námitku proti zpracování; a (v) jakož i práva na přenositelnost údajů. Tyto práva lze uplatnit např. emailem zaslaným naší společnosti nebo výše uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů.

– máte právo u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, email: [email protected], ID DS: qkbaa2n, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), podat případnou stížnost na zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností.

– poskytnutí výše uvedených osobních údajů není uloženo zákonem a není tím podmíněn případný odběr služeb, zboží či uzavření smlouvy s naší společností.