EN

Nejstarší klub v Praze. Hudba. Divadlo. Kavárna

divadlo

Divadelní spolek ROZKOŠ – KRÁSKA A BOJOVNÍK (veřejná generální zkouška)

Datum

Neděle 3.6.2018, 19:30

Cena

80,-

vstupenky pouze v místě

Úplně nová a navýsost aktuální divadelní hra zobrazující důsledky úplně jiné migrace než té, které se xenofobně děsíme.

http://rozkosbezrizika.cz